Specialismen

We're good at
Specialismen_1
Arbeidsrecht
Werkgevers & Werknemers
 • Arbeidsovereenkomst en –voorwaarden
 • Concurrentie- en relatiebeding
 • Beëindiging arbeidsovereenkomst
 • CAO
 • Ontslagrecht
Contact
Aansprakelijkheid & Verzekering
Werkgever, Werknemers & Benadeelden
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Werkgeveraansprakelijkheid
 • Productaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid van personen en zaken
 • Contracten en algemene voorwaarden
 • Oneerlijke handelspraktijken
 • Polisdekkingskwesties
contact
Specialismen_2
Specialismen_3
Sociale Zekerheid
Burgers
 • Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte (bijvoorbeeld Ziektewet, WIA, WAJONG, IOAW, IOAZ en WAO)
 • Uitkeringen bij werkloosheid (bijvoorbeeld WW, WWB en WWIK)
 • Voorzieningen voor gehandicapten
 • AOW, kinderbijslag, en uitkeringen van nabestaanden
 • Toeslagen op grond van de Toeslagenwet
 • Studiefinanciering
Contact
Huurrecht
Verhuurders & Huurders
 • Het opstellen van huurcontracten
 • Gebreken en onderhoud aan het gehuurde
 • Huurprijsaanpassingen
 • Procedures ter beëindiging van huurovereenkomsten
 • Huuroverlast
 • Huur en faillissement
 • Onderhuur en gebruiksovereenkomsten
contact
Specialismen_4
Specialismen_5
Consumentenrecht
Consumenten & Ondernemers
 • Koop- & verkoop contract en huurkoop
 • Garantie en garantiebewijzen
 • Algemene voorwaarden
 • Gebreken
 • Klachten
 • Consumentenbescherming
 • Vernietiging en ontbinding overeenkomst
 • Aansprakelijkheid, schadevergoeding en boete
contact
Contractenrecht
Ondernemers  & Particulieren
 • Het opstellen van huurcontracten
 • Algemene voorwaarden
 • Samenwerkingsovereenkomst
 • Servicecontract
 • Arbeidsovereenkomst
 • Koopovereenkomst
 • Samenwerkingsovereenkomst
contact
Contractenrecht